OTRZYMAŁEŚ ODSZKODOWANIE Z OC SPRAWCY?

MOŻESZ OTRZYMAĆ DOPŁATĘ!